Terms and Conditions

Algemene voorwaarden
Laatste update mei 2023

Welkom bij Proudies B.V (Proudies). Proudies is een mediabedrijf dat een online leer- en werkplatform aanbiedt dat 55+'ers ondersteunt om hun maximale potentie te benutten zowel thuis als op de werkvloer. Proudies levert aan gebruikers van het Proudies platform onder andere (live) lezingen, nieuwsbrieven, podcasts, artikelen, vacatures, advertorials en een online discussieomgeving (Proudies Mediaplatform). 

Als los onderdeel van het Proudies Mediaplatform heeft Proudies een academie met online cursussen die per stuk, in pakketvorm en in abonnementsvorm worden verkocht aan consumenten en zakelijke klanten (Proudies Academie). 

Potentiële werkgevers kunnen de gebruikers van het Proudies Mediaplatform bereiken met vacatures (Proudies Vacatures) en adverteerders kunnen advertenties op maat bieden aan de gebruikers van Proudies Mediaplatform (Proudies Advertenties). Proudies biedt zakelijke klanten daar bovenop Ondersteunende Diensten zoals ondersteuning bij contentcreatie, marketingstrategie optimalisatie en recruitmentactiviteiten (Proudies Mediaplatform, Proudies Academie, Proudies Vacatures, Proudies Advertenties en Ondersteunende Diensten gezamenlijk: de Diensten).

Meer informatie staat op onze website www.Proudies.nl (de Website).

Deze Terms of Service (de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en samenwerkingen tussen Proudies en haar zakelijke klanten, inclusief het door klant getekende orderformulier met betrekking tot de Diensten (Klanten).

Lid:

de persoon die het Proudies-account heeft aangemaakt en verantwoordelijk is voor de activiteit die via zijn/haar account plaatsvindt.

Proudies:

een handelsnaam van de Nederlandse besloten vennootschap Proudies B.V., gevestigd aan de Wilhelminakade 573, 3072 AP Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 82321094.

Proudies Content:

alle teksten, afbeeldingen, logo's, knoppenpictogrammen, afbeeldingen, video's, geluiden, muziek, software, enz. gemaakt of in licentie gegeven door Proudies om Proudies Services te bieden.

Proudies Ready-apparaten: alle apparaten, zoals computers, tablets, mobiele apparaten en andere apparaten die de Proudies-service ondersteunen.
Proudies Service: de (gepersonaliseerde) service die door Proudies wordt geleverd voor deelname aan workouts, live of vooraf opgenomen, inclusief alle functies en functionaliteiten, aanbevelingen en beoordelingen, de website en gebruikersinterfaces, evenals alle inhoud en software die verband houden met onze service.

Ledenaccount: alle gegevens die zijn gekoppeld aan een gepersonaliseerd account van een lid.

Aanbieding: speciale promoties, plannen of lidmaatschappen die Proudies van tijd tot tijd kan aanbieden.

Beveiligingsgegevens: alle gegevens die zijn gekoppeld aan een Lidaccount en die zijn gericht op het waarborgen van de authenticatie van de persoon die toegang heeft tot het account, zoals, zonder beperking, een gebruikersnaam/login of ander type informatie of gegevens die aan dat Lid zijn gekoppeld.

Instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden
Door toegang te verkrijgen, te browsen, te downloaden, te streamen of Proudies B.V. ("Proudies") software of applicatie ("Proudies Services") te gebruiken voor elk apparaat inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke computer, smartphone, tablet en televisie, zoals verder beschreven op de Proudies-website (www.Proudies.com), gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de Proudies Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Proudies Services. Proudies biedt via de Proudies Service een gepersonaliseerde service waarmee onze leden toegang hebben tot een breed scala aan workouts ("Proudies Content") die via internet worden gestreamd naar bepaalde internetverbonden apparaten zoals computers, tablets, mobiele apparaten en andere apparaten ("Proudies Ready-apparaten").

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Proudies van tijd tot tijd worden gewijzigd en u wordt daarom uitgenodigd om ze periodiek te bekijken.

Lidmaatschap
Uw Proudies-lidmaatschap zal doorgaan totdat het wordt beëindigd. Om de Proudies-service te gebruiken, moet u internettoegang hebben met een minimale bandbreedte zoals beschreven in paragraaf Internetverbinding/bandbreedte en een Proudies Ready-apparaat.

BeveiligingsgegevensU moet alle beveiligingsgegevens strikt vertrouwelijk houden en deze beschermen tegen inbreuk, verlies, lekken, diefstal of andere ongepaste handelingen. U mag de Beveiligingsgegevens alleen gebruiken voor het doel van toegang tot uw Ledenaccount en het gebruik van de Proudies Services in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, en u moet afzien van het verkopen, verhandelen of anderszins overdragen of beschikbaar stellen van uw Beveiligingsgegevens aan een derde partij. U mag de Beveiligingsgegevens van een derde partij niet gebruiken en geen derde partij toegang geven tot uw Beveiligingsgegevens. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden of gegevens die worden verzonden onder uw account. U moet Proudies onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw Beveiligingsgegevens of uw account, van enige andere vermoedelijke inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent, inclusief als u van mening bent dat uw Beveiligingsgegevens of uw account zijn gestolen of anderszins zijn gecompromitteerd.

Intellectuele eigendomsrechtenDe Proudies Services en de Proudies Content, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, knoppenpictogrammen, afbeeldingen, video's, geluiden, muziek en software, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die worden gehouden door Proudies en/of derden en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepost, gedownload, verzonden of gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van Proudies, behalve (i) zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden en (ii) dat u materiaal kunt downloaden, weergeven en afdrukken uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, mits u het materiaal niet op enige wijze wijzigt en alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsnotices intact houdt.

Ongewenst gebruik

U begrijpt dat hoewel we het gebruik van de Proudies Services door andere leden monitoren, we niet kunnen garanderen dat u niet wordt blootgesteld aan beledigend, onfatsoenlijk of onaanvaardbaar gedrag door andere leden bij het gebruik van de Proudies Service, zeker wanneer de Proudies Service live is. We verwachten dat u dit begrijpt en daarom gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Proudies Service voor uw eigen risico is. Als u gedrag tegenkomt dat in strijd is met deze beleidslijnen of enige andere onaanvaardbare inhoud, kunt u contact met ons opnemen via info@proudies.nl

Wachtwoorden en accounttoegang

De persoon die het Proudies-account heeft aangemaakt (het "Lid") is verantwoordelijk voor elke activiteit die via het Proudies-account plaatsvindt. Om controle over het account te behouden en te voorkomen dat iemand anders toegang heeft tot het account, moet het lid controle houden over de Proudies Ready-apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de service en het wachtwoord dat bij het account hoort, niet aan iemand anders onthullen. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de nauwkeurigheid van de informatie die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw account. We kunnen uw account beëindigen of opschorten om u, Proudies of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Disclaimer

Hoewel redelijke inspanningen worden gebruikt om de Proudies Services te controleren en bij te werken, worden alle informatie en materialen verstrekt "as is" en "zoals beschikbaar", en zijn ze niet bindend en worden ze niet opgevat als constituerend enige verplichting, representatie of garantie van de kant van Proudies. Proudies garandeert niet de nauwkeurigheid, adequaatheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid voor een specifiek doel van de informatie en materialen die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de Proudies Services, of de betrouwbaarheid van hun bronnen. In geen geval zal Proudies aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, schade voor verlies van winst, omzet, goodwill, gebruik of gegevens, geleden door u of een derde, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Proudies Services.

Letsel

U begrijpt en stemt ermee in dat de Proudies Service fysieke activiteit omvat en dat van u wordt verwacht dat u in goede gezondheid verkeert om workouts uit te voeren die worden aangeboden als onderdeel van de Proudies Service. In geen geval zal Proudies aansprakelijk zijn voor enig letsel, ziekte of enige andere gezondheidsgevolgen die door u of een derde worden geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Proudies Services. U begrijpt en stemt ermee in dat de mensen die de Proudies Services aanbieden geen medische professionals zijn en geen medisch advies kunnen geven.

Links naar websites van derden

Links of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie en voor uw gemak verstrekt. Proudies heeft deze websites van derden niet beoordeeld, beheert ze niet en is niet verantwoordelijk voor een van deze websites of hun inhoud. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op eigen risico.

Internetverbinding/bandbreedte

De kwaliteit van de weergave kan variëren van apparaat tot apparaat en kan worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, zoals uw locatie, de bandbreedte die beschikbaar is via en/of de snelheid van uw internetverbinding. De minimale vereiste verbindingssnelheid om deel te nemen aan een live workout is 8,0 Mbps; we raden echter een snellere verbinding aan voor verbeterde videokwaliteit. U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Raadpleeg uw internetprovider voor informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetgegevens. De tijd die nodig is om te beginnen met kijken, varieert afhankelijk van een aantal factoren, waaronder uw locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de inhoud die u hebt geselecteerd en de configuratie van uw Proudies Ready Device.

Gebruik van content door ProudiesProudies kan de inhoud die is gemaakt tijdens een Proudies workout opnemen en deze inhoud gebruiken zoals het dat nodig acht. Het gebruik van de opgenomen inhoud kan omvatten (1) kwaliteitsverzekering: Proudies kan gegevens en inhoud die tijdens workouts zijn gemaakt gebruiken om de Proudies Service te evalueren en te verbeteren; (2) marketing: de Proudies Service promoten. Proudies kan ook het gebruik van de Proudies Service door leden analyseren door de implementatie van analysetools in de Proudies Service.

Promotionele aanbiedingen

Proudies kan van tijd tot tijd promotionele aanbiedingen doen. De in aanmerking komende aanbiedingen worden bepaald door Proudies naar eigen goeddunken en we behouden ons het recht voor om een ​​aanbieding in te trekken en uw account op te schorten als we bepalen dat u niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent Proudies-lidmaatschap komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde introductieaanbiedingen. We kunnen informatie gebruiken zoals apparaat-ID, betaalmethode of een account-e-mailadres dat wordt gebruikt bij een bestaand of recent Proudies-lidmaatschap om te bepalen of u in aanmerking komt voor de aanbieding. De in aanmerking komende vereisten en andere beperkingen en voorwaarden worden bekendgemaakt wanneer u zich aanmeldt voor de aanbieding of in andere beschikbare communicatie.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Overeenkomst en de Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of de Diensten zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Vragen, opmerkingen en suggesties

Proudies streeft ernaar om klanten optimale service te bieden. Als je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt ook het contactformulier op onze Website gebruiken. Wij beantwoorden berichten doorgaans binnen 2 werkdagen.


Proudies B.V.

E: info@proudies.nl

KvK-nummer: 82321094

BTW-nummer: NL862418768B012. Age Restrictions

Persons under the age of 18 should use this Website only with the supervision of an Adult. Payment Information must be provided by or with the permission of an Adult.

3. Business Customers

These Terms and Conditions also apply to customers procuring Services in the course of business.

4. Intellectual Property

 • 4.1 Subject to the exceptions in Clause 5 of these Terms and Conditions, all Content included on the Website, unless uploaded by Users, including, but not limited to, text, graphics, logos, icons, images, sound clips, video clips, data compilations, page layout, underlying code and software is the property of Proudies BV, our affiliates or other relevant third parties. By continuing to use the Website you acknowledge that such material is protected by applicable [COUNTRY] and International intellectual property and other laws.
 • 4.2 Subject to Clause 6 you may not reproduce, copy, distribute, store or in any other fashion re-use material from the Website unless otherwise indicated on the Website or unless given Our express written permission to do so.

5. Third Party Intellectual Property

 • 5.1 Unless otherwise expressly indicated, all Intellectual Property rights including, but not limited to, Copyright and Trademarks, in product images and descriptions belong to the manufacturers or distributors of such products as may be applicable.
 • 5.2 Subject to Clause 6 you may not reproduce, copy, distribute, store or in any other fashion re-use such material unless otherwise indicated on the Website or unless given express written permission to do so by the relevant manufacturer or supplier.

6. Fair Use of Intellectual Property

Material from the Website may be re-used without written permission where any of the exceptions detailed in Chapter III of the Copyright Designs and Patents Act 1988 apply.

7. Links to Other Websites

This Website may contain links to other sites. Unless expressly stated, these sites are not under the control of Proudies BV or that of Our affiliates. We assume no responsibility for the content of such websites and disclaim liability for any and all forms of loss or damage arising out of the use of them. The inclusion of a link to another site on this Website does not imply any endorsement of the sites themselves or of those in control of them.

8. Links to this Website

Those wishing to place a link to this Website on other sites may do so only to the home page of the site academy.proudies.nl without Our prior permission. Deep linking (i.e. links to specific pages within the site) requires Our express written permission. To find out more please contact Us by email at info@proudies.nl or call us in the following number: your_number.

9. Use of Communications Facilities

 • 9.1 When using any System on the Website you should do so in accordance with the following rules. Failure to comply with these rules may result in your Account being suspended or closed:
 • 9.1.1 You must not use obscene or vulgar language;
 • 9.1.2 You must not submit Content that is unlawful or otherwise objectionable. This includes, but is not limited to, Content that is abusive, threatening, harassing, defamatory, ageist, sexist or racist;
 • 9.1.3 You must not submit Content that is intended to promote or incite violence;
 • 9.1.4 It is advised that submissions are made using the English language as We may be unable to respond to enquiries submitted in any other languages;
 • 9.1.5 The means by which you identify yourself must not violate these Terms and Conditions or any applicable laws;
 • 9.1.6 You must not impersonate other people, particularly employees and representatives of Proudies BV or Our affiliates; and
 • 9.1.7 You must not use Our System for unauthorised mass-communication such as "spam" or "junk mail".
 • 9.2 You acknowledge that Proudies BV reserves the right to monitor any and all communications made to Us or using Our System.
 • 9.3 You acknowledge that Proudies BV may retain copies of any and all communications made to Us or using Our System.
 • 9.4 You acknowledge that any information you send to Us through Our System may be modified by Us in any way and you hereby waive your moral right to be identified as the author of such information. Any restrictions you may wish to place upon Our use of such information must be communicated to Us in advance and We reserve the right to reject such terms and associated information.

10. Accounts

 • 10.1 In order to procure Services on this Website and to use certain other parts of the System, you are required to create an Account which will contain certain personal details and Payment Information which may vary based upon your use of the Website as We may not require payment information until you wish to make a purchase. By continuing to use this Websiteyou represent and warrant that:
 • 10.1.1 all information you submit is accurate and truthful;
 • 10.1.2 you have permission to submit Payment Information where permission may be required; and
 • 10.1.3 you will keep this information accurate and up-to-date. Your creation of an Account is further affirmation of your representation and warranty.
 • 10.2 It is recommended that you do not share your Account details, particularly your username and password. We accept no liability for any losses or damages incurred as a result of your Account details being shared by you. If you use a shared computer, it is recommended that you do not save your Account details in your internet browser.
 • 10.3 If you have reason to believe that your Account details have been obtained by another person without consent, you should contact Us immediately to suspend your Account and cancel any unauthorised orders or payments that may be pending. Please be aware that orders or payments can only be cancelled up until provision of Services has commenced. In the event that an unauthorised provision commences prior to your notifying Us of the unauthorised nature of the order or payment then you shall be charged for the period from the commencement of the provision of services until the date you notified us and may be charged for a billing cycle of one month.
 • 10.4 When choosing your username you are required to adhere to the terms set out above in Clause 9. Any failure to do so could result in the suspension and/or deletion of your Account.

11. Termination and Cancellation of Accounts

 • 11.1 Either Proudies BV or you may terminate your Account. If We terminate your Account, you will be notified by email and an explanation for the termination will be provided. Notwithstanding the foregoing, We reserve the right to terminate without giving reasons.
 • 11.2 If We terminate your Account, any current or pending orders or payments on your Account will be cancelled and provision of Services will not commence.

12. Services, Pricing and Availability

 • 12.1 Whilst every effort has been made to ensure that all general descriptions of Services available from Proudies BV correspond to the actual Services that will be provided to you, We are not responsible for any variations from these descriptions as the exact nature of the Services may vary depending on your individual requirements and circumstances. This does not exclude Our liability for mistakes due to negligence on Our part and refers only to variations of the correct Services, not different Services altogether. Please refer to sub-Clause 13.8 for incorrect Services.
 • 12.2 Where appropriate, you may be required to select the required Plan of Services.
 • 12.3 We neither represent nor warrant that such Services will be available at all times and cannot necessarily confirm availability until confirming your Order. Availability indications are not provided on the Website.
 • 12.4 All pricing information on the Website is correct at the time of going online. We reserve the right to change prices and alter or remove any special offers from time to time and as necessary.
 • 12.5 In the event that prices are changed during the period between an order being placed for Services and Us processing that order and taking payment, then the price that was valid at the time of the order shall be used.

13. Orders and Provision of Services

 • 13.1 No part of this Website constitutes a contractual offer capable of acceptance. Your order constitutes a contractual offer that We may, at Our sole discretion, accept. Our acceptance is indicated by Us sending to you an order confirmation email. Only once We have sent you an order confirmation email will there be a binding contract between Proudies BV and you.
 • 13.2 Order confirmations under sub-Clause 13.1 will be sent to you before the Services begin and shall contain the following information:
 • 13.2.1 Confirmation of the Services ordered including full details of the main characteristics of those Services;
 • 13.2.2 Fully itemised pricing for the Services ordered including, where appropriate, taxes, delivery and other additional charges;
 • 13.2.3 Relevant times and dates for the provision of the Services;
 • 13.2.4 User credentials and relevant information for accessing those services.
 • 13.3 If We, for any reason, do not accept your order, no payment shall be taken under normal circumstances. In any event, any sums paid by you in relation to that order will be refunded within 14 calendar days.
 • 13.4 Payment for the Services shall be taken via your chosen payment method, immediately for any setup fee that corresponds to the service plan you purchased and at the same day of each subsequent month (“billing cycle”) for charges accrued during the previous month (“billing cycle”) AND/OR as indicated in the order confirmation you received.
 • 13.5 We aim to fulfill your Order within 2-3 working days or if not, within a reasonable period following your Order, unless there are exceptional circumstances. If we cannot fulfill your Order within a reasonable period, we will inform you at the time you place the Order by a note on the relevant web page or by contacting you directly after you place your Order. Time is not of the essence of the Contract, which means we will aim to fulfill your Order within any agreed timescales but this is not an essential term of the Contract and we will not be liable to you if we do not do so. If the Services are to begin within 14 calendar days of Our acceptance of your order, at your express request, you will be required to expressly acknowledge that your statutory cancellation rights, detailed below in Clause 14, will be affected.
 • 13.6 Proudies BV shall use all Our reasonable endeavours to provide the Services with reasonable skill and care, commensurate with best trade practice.
 • 13.7 In the event that Services are provided that are not in conformity with your order and thus incorrect, you should contact Us immediately to inform Us of the mistake. We will ensure that any necessary corrections are made within five (5) working days.
 • Additional terms and conditions may apply to the provision of certain Services. You will be asked to read and confirm your acceptance of any such terms and conditions when completing your Order.
 • 13.8 Proudies BV provides technical support via our online support forum and/or phone. Proudies BV makes every effort possible to respond in a timely manner but we do not guarantee a particular response time.

14. Cancellation of Orders and Services

We want you to be completely satisfied with the Products or Services you order from Proudies BV. If you need to speak to us about your Order, then please contact customer care on [PHONE NUMBER], or by email at info@proudies.nl or write to us at our address (see section 1 above). You may cancel an Order that we have accepted or cancel the Contract. If any Specific Terms accompanying the Service contain terms about cancelling the Service, the cancellation policy in the Specific Terms will apply.
 • 14.1 If you are a consumer based within the European Union, you have a statutory right to a “cooling off” period. This period begins once your order is confirmed and the contract between Proudies BV and you is formed and ends at the end of 14 calendar days after that date. If you change your mind about the Services within this period and wish to cancel your order, please inform Us immediately using the following email: . Your right to cancel during the cooling off period is subject to the provisions of sub-Clause 14.2.
 • 14.2 As specified in sub-Clause 13.6, if the Services are to begin within the cooling off period you are required to make an express request to that effect. By requesting that the Services begin within the 14 calendar day cooling off period you acknowledge and agree to the following:
 • 14.2.1 If the Services are fully performed within the 14 calendar day cooling off period, you will lose your right to cancel after the Services are complete.
 • 14.2.2 If you cancel the Services after provision has begun but is not yet complete you will still be required to pay for the Services supplied up until the point at which you inform Us that you wish to cancel. The amount due shall be calculated in proportion to the full price of the Services and the actual Services already provided. Any sums that have already been paid for the Services shall be refunded subject to deductions calculated in accordance with the foregoing. Refunds, where applicable, will be issued within 5 working days and in any event no later than 14 calendar days after you inform Us that you wish to cancel.
 • 14.3 Cancellation of Services after the 14 calendar day cooling off period has elapsed shall be subject to the specific terms governing those Services and may be subject to a minimum contract duration.

15. Privacy

Use of the Website is also governed by Our Privacy Policy (academy.proudies.nl/privacy) which is incorporated into these Terms and Conditions by this reference. To view the Privacy Policy, please click on the link above.

16. How We Use Your Personal Information (Data Protection)

 • 16.1 All personal information that We may collect (including, but not limited to, your name and address) will be collected, used and held in accordance with the provisions of the Data Protection Act 1998 and your rights under that Act.
 • 16.2 We may use your personal information to:
 • 16.2.1 Provide Our Services to you;
 • 16.2.2 Process your payment for the Services; and
 • 16.2.3 Inform you of new products and services available from Us. You may request that We stop sending you this information at any time.
 • 16.3 In certain circumstances (if, for example, you wish to purchase Services on credit), and with your consent, We may pass your personal information on to credit reference agencies. These agencies are also bound by the Data Protection Act 1998 and should use and hold your personal information accordingly.
 • 16.4 We will not pass on your personal information to any other third parties without first obtaining your express permission.

17. Disclaimers

 • 17.1 We make no warranty or representation that the Website will meet your requirements, that it will be of satisfactory quality, that it will be fit for a particular purpose, that it will not infringe the rights of third parties, that it will be compatible with all systems, that it will be secure and that all information provided will be accurate. We make no guarantee of any specific results from the use of our Service or Services.
 • 17.2 No part of this Website is intended to constitute advice and the Content of this Website should not be relied upon when making any decisions or taking any action of any kind.
 • 17.3 No part of this Website is intended to constitute a contractual offer capable of acceptance.
 • 17.4 Whilst We use reasonable endeavours to ensure that the Website is secure and free of errors, viruses and other malware, you are strongly advised to take responsibility for your own internet security, that of your personal details and your computers.

18. Changes to the Facilities and these Terms and Conditions

We reserve the right to change the Website, its Content or these Terms and Conditions at any time. You will be bound by any changes to the Terms and Conditions from the first time you use the Website following the changes. If We are required to make any changes to these Terms and Conditions by law, these changes will apply automatically to any orders currently pending in addition to any orders placed by you in the future.

19. Availability of the Website

 • 19.1 The Website is provided “as is” and on an “as available” basis. Proudies BV uses industry best practices to provide a high uptime, including a fault-tolerant architecture hosted in cloud servers. We give no warranty that the Website or Facilities will be free of defects and / or faults and we do not provide any kind of refund for outages. We provide no warranties (express or implied) of fitness for a particular purpose, accuracy of information, compatibility and satisfactory quality.
 • 19.2 We accept no liability for any disruption or non-availability of the Website resulting from external causes including, but not limited to, ISP equipment failure, host equipment failure, communications network failure, power failure, natural events, acts of war or legal restrictions and censorship.

20. Limitation of Liability

 • 20.1 To the maximum extent permitted by law, We accept no liability for any direct or indirect loss or damage, foreseeable or otherwise, including any indirect, consequential, special or exemplary damages arising from the use of the Website or any information contained therein. You should be aware that you use the Website and its Content at your own risk.
 • 20.2 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts .
 • 20.3 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts Proudies BV's liability for any direct or indirect loss or damage arising out of the incorrect provision of Services or out of reliance on incorrect information included on the Website.
 • 20.4 In the event that any of these terms are found to be unlawful, invalid or otherwise unenforceable, that term is to be deemed severed from these Terms and Conditions and shall not affect the validity and enforceability of the remaining Terms and Conditions. This term shall apply only within jurisdictions where a particular term is illegal.

21. No Waiver

In the event that any party to these Terms and Conditions fails to exercise any right or remedy contained herein, this shall not be construed as a waiver of that right or remedy.

22. Previous Terms and Conditions

In the event of any conflict between these Terms and Conditions and any prior versions thereof, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail unless it is expressly stated otherwise.

23. Third Party Rights

Nothing in these Terms and Conditions shall confer any rights upon any third party. The agreement created by these Terms and Conditions is between you and Proudies BV.

24. Communications

 • 24.1 All notices / communications shall be given to Us either by post to Our Premises (see address above) or by email to info@proudies.nl. Such notice will be deemed received 3 days after posting if sent by first class post, the day of sending if the email is received in full on a business day and on the next business day if the email is sent on a weekend or public holiday.
 • 24.2 We may from time to time, if you opt to receive it, send you information about Our products and/or services. If you do not wish to receive such information, please click on the ‘Unsubscribe’ link in any email which you receive from Us.

25. Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions and the relationship between you and Proudies BV shall be governed by and construed in accordance with the Law of England and Wales and Proudies BV and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of [COUNTRY].