Kunnen wij onze genen veranderen?

Sophie de Jong
Elke persoon in de wereld is anders. We hebben allemaal fysieke kenmerken en eigenaardigheden die ons uniek maken. Genen zijn te vinden in elk van de 37 biljoen cellen waaruit ons lichaam bestaat en de meeste genen zijn in iedereen hetzelfde, maar zijn ze echt verantwoordelijk voor alles, ons gewicht, ons temperament of zelfs onze intelligentie? 
Als je je genen van je ouders erft, bepalen die dan je hele leven? Genen zijn de bouwstenen van het leven en naarmate de technologie in het bewerken van genen intenser wordt, kunnen of moeten we onze genen veranderen? Veel van de opwinding rond genbewerking wordt aangewakkerd door het potentieel om menselijke ziekten te behandelen of te voorkomen, terwijl moderne genbewerking vrij precies is, het is niet perfect. Zijn er andere manieren waarop u uw genen op natuurlijke wijze kunt veranderen? Is onze biologie niet langer ons lot?
Wat we eten en denken en hoe we omgaan met stress, en hoe we door gewoon ons dagelijks leven te leiden een interne biochemie creëert die genen daadwerkelijk aan of uit kan zetten. Genen zijn dus niet ons lot, maar eerder een potentieel. En wij hebben de macht om te beïnvloeden welke genen in- of uitgeschakeld worden
Epigenetische veranderingen kunnen ontstaan omdat genen door bijvoorbeeld stress, roken of eetgewoontes aan of juist uit worden gezet. Op een gen ligt de informatie om een eiwit aan te maken. Al deze eiwitten hebben een taak in het lichaam. Als een gen actief is, kan eiwit kan zijn werk doen. Als het gen inactief wordt, wordt het eiwit niet meer gemaakt en kan het eiwit zijn taak niet meer uitvoeren. Gaat het bijvoorbeeld om een eiwit dat een rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen? Dan kan het inactief maken van dit eiwit er voor zorgen dat er iets mis gaat met de ontwikkeling van de hersenen.
Er zijn genen die ons meer kans geven om bepaalde ziekten te ontwikkelen, maar dat is slechts een aanleg. Het is geen noodlot. En als we weten welke genen dat zijn, kunnen we er vaak iets aan doen door onze levensstijl te veranderen 
Genen zijn dus de bouwstenen van ons leven, maar ze zijn niet noodzakelijkerwijs ons lot. Wij kunnen beïnvloeden welke genen worden in- of uitgeschakeld. En daarmee kunnen wij onze gezondheid en ons welzijn beïnvloeden.